puff.svg

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GET WELL NATURAL CORNER

Διαβάστε τους όρους Χρήσης της υπηρεσίας μας και εφόσον συμφωνείτε πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ

 

Καλωσορίσατε στις υπηρεσίες του GET WELL NATURAL CORNER . Ο παρών δικτυακός τόπος www.getwell.gr και η πλατφόρμα GET WELL NATURAL CORNER ανήκουν στην εταιρία «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» , που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της Λεωφόρου Λαυρίου, αριθ. 151, ΑΡ. ΓΕΜΗ 87183102000 με Α.Φ.Μ.: 099052507 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών. – τηλ. 2106645751, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία».

H «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε , παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται κατωτέρω και εξειδικεύονται στους παρόντες Όρους (εφεξής «οι Όροι») για την χρήση των υπηρεσιών από τους Συνεργάτες – φαρμακεία . Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι Συνεργάτες (εφεξής «Συνεργάτες» ή «Συνεργάτης») υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των Όρων που έχει θέσει η Εταιρεία. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης της πλατφόρμας, οι οποίοι δύναται να ανανεώνονται από την «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Με την εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας, ο Συνεργάτης, αποδέχεται να συμμορφώνεται και να τηρεί τους παρόντες Όρους του GET WELL NATURAL CORNER . Εάν κάποιος Συνεργάτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχόμενο του www.getwell.gr, όπως τα κείμενα, τα γραφικά, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα («περιεχόμενο») και την πλατφόρμα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και την λειτουργικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Το Περιεχόμενο δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Ζητάτε πάντα τις συμβουλές των εξειδικευμένων ιατρών ή άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για οτιδήποτε αφορά σε οποιαδήποτε πάθηση. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε μια έκτακτη ιατρική ανάγκη, επικοινωνήστε άμεσα με το γιατρό ή με την άμεση ιατρική βοήθεια (166). Το www.getwell.gr δεν συστήνει ή προτρέπει σε συγκεκριμένες εξετάσεις, ιατρούς, διεργασίες, γνώμες ή άλλες πληροφορίες.

Εγγραφή – Κωδικοί

Ο Συνεργάτης μέσω μοναδικών αναγνωριστικών κωδικών (username και password) οι οποίοι θα του σταλούν από την Εταιρία μετά την εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων που θα του ζητηθούν και την αποδοχή των παρόντων Όρων και της «Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δήλωσης Συναίνεσης» , θα αποκτήσει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρίας GET WELL NATURAL CORNER , η οποία λειτουργεί στην ιστοσελίδα www.getwell.gr. Μέσω της εφαρμογής θα λαμβάνει ενημέρωση και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρίας καθώς την αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση για τις ενδείξεις τους, τις προειδοποιήσεις, την βιβλιογραφία κλπ. καθώς και γενικότερη ιατρική πληροφόρηση.

H Εταιρία στα πλαίσια της λειτουργίας του GET WELL NATURAL CORNER ενδεχομένως να χρειαστεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Συνεργάτη. Προς τον σκοπό αυτό και σε συμμόρφωση προς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Συνεργάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δήλωσης Συναίνεσης, που θα του ζητηθεί κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία. Εάν ο Συνεργάτης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους παρόντες Όρους και να συμπληρώσει την ανωτέρω φόρμα Ενημέρωσης , κατά την εγγραφή του , η Εταιρία δεν μπορεί να παράσχει την υπηρεσία GET WELL NATURAL CORNER και η συνεργασία θα θεωρείται λήξασα.
Θεωρείστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πρόσβαση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη (1) να ελέγχετε τη γνωστοποίηση και την χρήση των κωδικών πρόσβασης, (2) να επιτρέπετε, να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού και του κωδικού σας στο www.getwell.gr. , να μην παρέχετε λανθασμένες πληροφορίες , να μην κοινοποιήσετε σε άλλους τον κωδικό πρόσβασης και να μην δώσετε τα στοιχεία πρόσβασης σε άλλους .

Χρήση του GET WELL NATURAL CORNER

Ο Συνεργάτης θα παραχωρήσει στην Εταιρία άνευ οιουδήποτε ανταλλάγματος, ειδικό χώρο στο φαρμακείο του για την δημιουργία του Σημείου GET WELL NATURAL CORNER, στο οποίο θα τοποθετηθούν Ειδικές πράσινες θήκες για ράφια φαρμακείου στα οποία θα τοποθετούνται τα προς προώθηση και πώληση προϊόντα της εταιρίας και θα φέρουν την ειδική σήμανση GET WELL natural corner καθώς και τα σήματα των σχετικών προϊόντων ‘science of nature” και «ESI».Προδιαγραφές θήκης: Κατασκευή από Plexiglas πάχους 3mm πράσινου χρώματος , διάσταση κορνίζας εξωτερικά 46Χ26 cm και εσωτερικά 40Χ20cm με εκτύπωση μεταξοτυπίας «ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» λευκού χρώματος και Plexiglas 8 mm clear διάστασης 8Χ8 cm με εκτύπωση μεταξοτυπίας 7χρωμίας για το λογότυπο GET WELL natural corner. Ο παραπάνω εξοπλισμός του σημείου GET WELL NATURAL CORNER θα δύναται να αλλάζει, κατά τις εκάστοτε επιλογές της Εταιρίας .

Στο Σημείο GET WELL NATURAL CORNER ο Συνεργάτης θα συμβουλεύει και θα πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο πελάτη, σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση συμπτωμάτων και αναγκών εν γένει με φυσικό τρόπο, με τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής, θα τον ενημερώνει για οτιδήποτε αφορά τα προϊόντα της Εταιρίας που διατίθενται μέσω του συστήματος GET WELL NATURAL CORNER, δηλαδή τα προϊόντα με το σήμα Science of Nature και ESI ή όποια άλλα κρίνει η Εταιρία στο μέλλον. Στον διατιθέμενο από τον Συνεργάτη χώρο για την λειτουργία Σημείου GET WELL NATURAL CORNER θα προωθούνται αποκλειστικά και μόνο προϊόντα της Εταιρείας.
Ουδεμία δέσμευση προκύπτει για τον Συνεργάτη για μη πώληση ανταγωνιστικών προϊόντων σε οιοδήποτε άλλο χώρο του φαρμακείου εκτός του ειδικού χώρου που έχει παραχωρηθεί στην Εταιρία για τη δημιουργία σημείου GET WELL NATURAL CORNER .

Διακοπή Υπηρεσιών

Η χρήση της πλατφόρμας θα μπορεί να γίνεται από τον Συνεργάτη για αόριστο χρόνο. Η Εταιρία και ο Συνεργάτης μπορούν οποτεδήποτε να διακόψουν την χρήση της πλατφόρμας και τις λοιπές υποχρεώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους , με έγγραφη ειδοποίηση προς τον άλλο μέρος, προ ενός (1) τουλάχιστον μηνός. Προϊόντα της Εταιρίας, που τυχόν έμειναν αδιάθετα στο φαρμακείο του Συνεργάτη μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης, επιστρέφονται σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών της εταιρείας.
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση την χρήση της πλατφόρμας από τον Συνεργάτη, στην περίπτωση που αυτός χρησιμοποιεί αυτήν κατά παράνομο τρόπο και κατά παράβαση των παρόντων Όρων.

Χρήση Περιεχομένου

Όλο το περιεχόμενο του www.getwell.gr και της πλατφόρμας GET WELL NATURAL CORNER περιλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της «ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL Α.Ε και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.getwell.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.getwell.gr.

Ο Συνεργάτης δεν θα αποκαλύπτει ή θα καθιστά γνωστά σε οποιονδήποτε τρίτον τεχνικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες της Εταιρίας που σχετίζονται με την υλοποίηση των παρόντων Όρων . Το σύστημα GET WELL NATURAL CORNER αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας και κατοχυρωμένα σήματα αυτής και απαγορεύεται στον Συνεργάτη να τα χρησιμοποιεί με τρόπο και σκοπό διαφορετικό από τον αναφερόμενο στους παρόντες Όρους ή να επιφέρει αλλαγές χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας .
Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στο www.getwell.gr διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της δικαιούχου ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ MEDICAL AE. Παρακαλείσθε, για την ενημέρωσή σας, να διαβάσετε προσεκτικά την Επισήμανση Απορρήτου που αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, σχετικά με την διαχείριση και διασφάλιση των Προσωπικών σας Δεδομένων που μας γνωστοποιείτε, κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα .

Επισημαίνεται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του www.getwell.gr, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το www.getwell.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με το www.getwell.gr. Το www.getwell.gr καμία περίπτωση δεν εγγυάται ακόμη, την έλλειψη «ιών» ή άλλου επιζήμιου κώδικα είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

Εξουσιοδοτείτε το www.getwell.gr και όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στον λειτουργικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας να εκπέμπει, ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Το www.getwell.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχετε, δική σας ή τρίτων καθώς και για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών που λαμβάνονται με την χρήση της πλατφόρμας και την χρησιμοποίηση των εργαλείων και υπηρεσιών του.

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο Συνεργάτης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το www.getwell.gr την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.